projekty

Projekt programu eTwinning My past my legacy

24.05.2022 20:27
People's culture is their past. For this, children need to learn their past well. cultural elements; Learning about history, food, songs, poetry and local arts will provide information about the past. In this process, we will enable students to learn about their past and help them learn about their...

Projekt VEVERIČKY

06.12.2021 14:13
oznam_projekt_Veveričky_2 (1).docx (22,4 kB)

Projekt eTwinning v šk.roku 2021/22 Protiklady okolo nás

12.10.2021 21:28
  Projekt v programe eTwinning je určený deťom vo veku 3-4 rokov z MŠ, žiakom zo ZŠ a žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami vo veku 6-18 rokov. Projekt je zameraný na protiklady, ktoré nás obklopujú. Téma je začlenená do vzdeláv.acieho tematického plánu. Zameriava sa na rozvíjanie...

Projekt eTwinning v šk.roku 2020-2021 Malí cestovatelia

19.10.2020 21:55
V projekte Malí cestovatelia sa oboznámime prostredníctvom bábok - maskotov s krásami krajín škôl, ktoré sú zapojené do projektu: Česko, Poľsko a naše Slovensko. Počas spoznávania budeme plniť rôzne zábavné, ale aj poučné úlohy a budeme vymýšľať úlohy pre naše partnerské školy. Do aktivít plánujeme...

Projekt eTwinning 2019/2020 Hľadá sa dinosaurus

17.11.2019 21:28
V školskom roku 2019/2020 sme s partnermi z Česka a z Poľska vytvorili projekt Hľadá sa dinosaurus.  Projekt získal národný certifikát kvality, európsky certifikát kvality a 1.miesto v národnej súťaži projektov na Slovensku. Mimozenšťan prilieta na našu Zem s katalógom dinosaurov, ktorých chce...

eTwinning 2018/19

04.07.2019 12:33
Projekt Kúzelný les získal národnú cenu kvality a európsku cenu kvality  V školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do týchto projektov a všetky získali ocenenia:  1.The colors of our countries  V tomto krátkodobom medzinárodnom projekte bolo zapojených 38 partnerských škôl z rôznych...

Ušká plné príbehov

06.06.2018 14:14
Naša škola sa zapojila po druhý raz do projektu Ušká plné príbehov. Na Deň detí príde do prihlásenej Materskej školy známa osobnosť a číta deťom rozprávky z kníh. Tohto roku k nám prišla redaktorka z denníka Košice-dnes Edita Hilgartová, ktorá čítala z knihy Ľadové kráľovstvo. Deti jej pútavé...

Pomáhame Marekovi

22.11.2017 20:22
Marek je náš kamarát, ktorý má 4 rôčky. Nemôže chodiť, sedí len s oporou, pomaly už začal prijímať potravu ústami, nerozpráva. Do dva apol roka bol zdravý veselý chlapček.  Do chvíle, keď v nestráženej chvíli zjedol omylom magnetické guličky a následná operácia a RTG vyšetrenia mu zmenili...

Projekt Different but the same

03.11.2017 21:10
Vytvorili sme eTwinning projekt Different but the same so školami v Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku a na Slovensku v Chminianskych Jakubovanoch. Zamerali sme sa na spoznávanie ľudského tela a jeho rozdielnosť. V rámci projektu sme nahrali pieseň Hlava, ramená, kolená, palce. Spolu s partnerskými...

Žabka Bupi

03.11.2017 20:41
Žabka Bupi 29.06.2017 18:44 Zapojili sme sa do projektu Žabka Bupi a vyhrali sme 300€ na nákup hračiek.   
1 | 2 >>

projekty v eTwinning

V máji 2017 sa konal v Bratislave ďalší kontaktný seminár projektov eTwinning, na ktorom prezentovala náš projekt Music, kids and play pani riaditeľka Belánová. Nadviazala spoluprácu s ďalšími partnermi pre vytvorenie nového projektu, ktorý sa začne od septembra 2017. 

Kontaktný seminár v slovanských jazykoch pre používateľov programu eTwinning.

Slovanský kontaktný seminár je formou krátkodobého odborného školenia, ktoré je  určené pre registrovaných užívateľov programu eTwinning zo slovanských krajín. V  roku 2015 sa seminár  konal 15. až 17. októbra v Dubrovníku. Seminár bol určený pre zamestnancov materských  škôl  a pre učiteľov  prvého  stupňa  základných  škôl. Semináru  sa zúčastnilo okrem 8 usporiadateľov z Chorvátska až 46 pedagógov  z Poľska, Česka, Slovenska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny a Srbska.

Cieľom kontaktného seminára bolo oboznámiť účastníkov s novými nástrojmi v programe eTwinning, nadviazanie spolupráce s učiteľmi v iných krajinách a vytvorenie nových projektov cez eTwinning.

Cestu na seminár pre slovenských pedagógov organizovala Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl (NSS – National Support Service), ktorá je riadiacim centrom programu eTwinning na Slovensku. NSS Slovensko pracuje od roku 2004 s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kedy na základe výzvy Európskej komisie boli vo všetkých členských štátoch EU vytvorené Národné podporné strediská (NSS).

Z Košíc sa semináru zúčastnila Henrieta Belánová, riaditeľka Materskej školy Poľná 1 Košice, Zuzana Vašková z MŠ Juhoslovanská Košice a Nicoletta Belišová zo ZŠ Tomášiková Košice. Okrem zážitkov z návštevy Dubrovníka si účastníčky seminára priniesli cenné informácie o programe eTwinning a každá sa zapojila do nových projektov s partnerskými školami, ktoré sa budú realizovať v najbližších mesiacoch. Prínosom  seminára je prostredníctvom zapojených učiteľov aj šírenie spolupráce medzi deťmi a žiakmi, spoznávanie krajín a ich ľudí, kultúry cez projekty eTwinning. V neposlednej rade aj rozšírenie znalostí používania informačno-komunikačných technológií, pretože väčšia časť spolupráce v eTwinning sa koná pomocou digitálnych technológií. Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning

eTwinning projekty

18.05.2015 20:18

Naša materská škola sa zapája do programu eTwinning týmito projektami:

Music, kids and play

V našej škole je eTwinning!

Motýlia záhrada

Oslavy a sviatky v materskej škole

Hovoriace písmená

pozrieť si ch môžete na verejne prístupnom mieste Twin Space

https://twinspace.etwinning.net/7416/home

https://twinspace.etwinning.net/8376/home

https://twinspace.etwinning.net/8170/home

eTwinning = partnerstvá škôl v Európe

eTwinning = komunita európskych škôl a európskych učiteľov

eTwinning je internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.

Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.

Od roku 2014 - 2020 v novej európskej platforme Erasmus+ má eTwinning, ako jediný z doterajších programov, pevnú pozíciu. Je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní učiteľov.

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

Program eTwinning je spoločenstvo škôl, do ktorého je zapojených takmer 280 000 učiteľov z celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Európska sieť škôl (EUN) riadi okrem iného aj Centrálnu podpornú službu (CSS) programu eTwinning. CSS riadi národné podporné strediská - NSS. Na Slovensku sa NSS nazýva Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl a je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline.

Európska sieť škôl (EUN) je sieťou 31 ministerstiev školstva v Európe zameranou na inováciu vzdelávania na európskej úrovni. Európska sieť škôl, ako najväčší medzinárodný „mozgový trust", riadi kľúčové európske služby vo vzdelávaní, vrátane CSS programu eTwinning, v mene Európskej komisie, členských ministerstiev školstva a priemyselných partnerov.

Platforma eTwinning ponúka učiteľom možnosť stretávať sa a spolupracovať na školských projektoch, v špeciálnych záujmových skupinách a online fórach. Ponúka tiež profesionálny rozvoj prostredníctvom online vzdelávacích aktivít zameraných na kooperačné zručnosti a používanie technológií.

eTwinning umožňuje:

Ďalšie informácie na www.etwinning.net