projekty

Projekt eTwinning v šk.roku 2020-2021 Malí cestovatelia

19.10.2020 21:55
V projekte Malí cestovatelia sa oboznámime prostredníctvom bábok - maskotov s krásami krajín škôl, ktoré sú zapojené do projektu: Česko, Poľsko a naše Slovensko. Počas spoznávania budeme plniť rôzne zábavné, ale aj poučné úlohy a budeme vymýšľať úlohy pre naše partnerské školy. Do aktivít plánujeme...

Projekt eTwinning 2019/2020 Hľadá sa dinosaurus

17.11.2019 21:28
V školskom roku 2019/2020 sme s partnermi z Česka a z Poľska vytvorili projekt Hľadá sa dinosaurus.  Projekt získal národný certifikát kvality, európsky certifikát kvality a 1.miesto v národnej súťaži projektov na Slovensku. Mimozenšťan prilieta na našu Zem s katalógom dinosaurov, ktorých chce...

eTwinning 2018/19

04.07.2019 12:33
Projekt Kúzelný les získal národnú cenu kvality a európsku cenu kvality  V školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do týchto projektov a všetky získali ocenenia:  1.The colors of our countries  V tomto krátkodobom medzinárodnom projekte bolo zapojených 38 partnerských škôl z rôznych...

Ušká plné príbehov

06.06.2018 14:14
Naša škola sa zapojila po druhý raz do projektu Ušká plné príbehov. Na Deň detí príde do prihlásenej Materskej školy známa osobnosť a číta deťom rozprávky z kníh. Tohto roku k nám prišla redaktorka z denníka Košice-dnes Edita Hilgartová, ktorá čítala z knihy Ľadové kráľovstvo. Deti jej pútavé...

Pomáhame Marekovi

22.11.2017 20:22
Marek je náš kamarát, ktorý má 4 rôčky. Nemôže chodiť, sedí len s oporou, pomaly už začal prijímať potravu ústami, nerozpráva. Do dva apol roka bol zdravý veselý chlapček.  Do chvíle, keď v nestráženej chvíli zjedol omylom magnetické guličky a následná operácia a RTG vyšetrenia mu zmenili...

Projekt Different but the same

03.11.2017 21:10
Vytvorili sme eTwinning projekt Different but the same so školami v Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku a na Slovensku v Chminianskych Jakubovanoch. Zamerali sme sa na spoznávanie ľudského tela a jeho rozdielnosť. V rámci projektu sme nahrali pieseň Hlava, ramená, kolená, palce. Spolu s partnerskými...

Žabka Bupi

03.11.2017 20:41
Žabka Bupi 29.06.2017 18:44 Zapojili sme sa do projektu Žabka Bupi a vyhrali sme 300€ na nákup hračiek.   

Projekt Hovoriace písmená

29.06.2017 18:57
  Projekt je vytvorený cez eTwinning. Partnerskou školou je MŠ Byster. V projekte sa zaoberáme predčitateľskou problematikou detí v materskej škole. Vymyslíme a naučíme sa básničky na jednotlivé písmená abecedy, vytvoríme galériu písmen, porovnáme počet detí s menami začínajúcimi na...

Projekt Kráľovstvo Ježka Separka

29.06.2017 18:29
Projekt Kráľovstvo Ježka Separka bol úspešný v žiadosti o grant Nadácie Fondu zdravia Mesta Košice a získal 300 €. Boli použité na nákup nádob na separovaný odpad, na nákup rastlín do živého plota na oddelenie ihriska od cesty a na nákup didaktických pomôcok na hry v prírode.

Projekt Music, kids and play

29.06.2017 17:48
Vyhrali sme 1.miesto v národnej súťaži s týmto projektom! A navyše sme dostali aj Európsku cenu kvality!!! Cenu sme si boli prevziať v Žiline na Žilinskej univerzite.  
1 | 2 >>

projekty v eTwinning

V máji 2017 sa konal v Bratislave ďalší kontaktný seminár projektov eTwinning, na ktorom prezentovala náš projekt Music, kids and play pani riaditeľka Belánová. Nadviazala spoluprácu s ďalšími partnermi pre vytvorenie nového projektu, ktorý sa začne od septembra 2017. 

Kontaktný seminár v slovanských jazykoch pre používateľov programu eTwinning.

Slovanský kontaktný seminár je formou krátkodobého odborného školenia, ktoré je  určené pre registrovaných užívateľov programu eTwinning zo slovanských krajín. V  roku 2015 sa seminár  konal 15. až 17. októbra v Dubrovníku. Seminár bol určený pre zamestnancov materských  škôl  a pre učiteľov  prvého  stupňa  základných  škôl. Semináru  sa zúčastnilo okrem 8 usporiadateľov z Chorvátska až 46 pedagógov  z Poľska, Česka, Slovenska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny a Srbska.

Cieľom kontaktného seminára bolo oboznámiť účastníkov s novými nástrojmi v programe eTwinning, nadviazanie spolupráce s učiteľmi v iných krajinách a vytvorenie nových projektov cez eTwinning.

Cestu na seminár pre slovenských pedagógov organizovala Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl (NSS – National Support Service), ktorá je riadiacim centrom programu eTwinning na Slovensku. NSS Slovensko pracuje od roku 2004 s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kedy na základe výzvy Európskej komisie boli vo všetkých členských štátoch EU vytvorené Národné podporné strediská (NSS).

Z Košíc sa semináru zúčastnila Henrieta Belánová, riaditeľka Materskej školy Poľná 1 Košice, Zuzana Vašková z MŠ Juhoslovanská Košice a Nicoletta Belišová zo ZŠ Tomášiková Košice. Okrem zážitkov z návštevy Dubrovníka si účastníčky seminára priniesli cenné informácie o programe eTwinning a každá sa zapojila do nových projektov s partnerskými školami, ktoré sa budú realizovať v najbližších mesiacoch. Prínosom  seminára je prostredníctvom zapojených učiteľov aj šírenie spolupráce medzi deťmi a žiakmi, spoznávanie krajín a ich ľudí, kultúry cez projekty eTwinning. V neposlednej rade aj rozšírenie znalostí používania informačno-komunikačných technológií, pretože väčšia časť spolupráce v eTwinning sa koná pomocou digitálnych technológií. Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning

eTwinning projekty

18.05.2015 20:18

Naša materská škola sa zapája do programu eTwinning týmito projektami:

Music, kids and play

V našej škole je eTwinning!

Motýlia záhrada

Oslavy a sviatky v materskej škole

Hovoriace písmená

pozrieť si ch môžete na verejne prístupnom mieste Twin Space

https://twinspace.etwinning.net/7416/home

https://twinspace.etwinning.net/8376/home

https://twinspace.etwinning.net/8170/home

eTwinning = partnerstvá škôl v Európe

eTwinning = komunita európskych škôl a európskych učiteľov

eTwinning je internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.

Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.

Od roku 2014 - 2020 v novej európskej platforme Erasmus+ má eTwinning, ako jediný z doterajších programov, pevnú pozíciu. Je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní učiteľov.

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

Program eTwinning je spoločenstvo škôl, do ktorého je zapojených takmer 280 000 učiteľov z celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Európska sieť škôl (EUN) riadi okrem iného aj Centrálnu podpornú službu (CSS) programu eTwinning. CSS riadi národné podporné strediská - NSS. Na Slovensku sa NSS nazýva Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl a je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline.

Európska sieť škôl (EUN) je sieťou 31 ministerstiev školstva v Európe zameranou na inováciu vzdelávania na európskej úrovni. Európska sieť škôl, ako najväčší medzinárodný „mozgový trust", riadi kľúčové európske služby vo vzdelávaní, vrátane CSS programu eTwinning, v mene Európskej komisie, členských ministerstiev školstva a priemyselných partnerov.

Platforma eTwinning ponúka učiteľom možnosť stretávať sa a spolupracovať na školských projektoch, v špeciálnych záujmových skupinách a online fórach. Ponúka tiež profesionálny rozvoj prostredníctvom online vzdelávacích aktivít zameraných na kooperačné zručnosti a používanie technológií.

eTwinning umožňuje:

Ďalšie informácie na www.etwinning.net