Kontakt

Materská škola

Poľná 1

 040 14 Košice

telefón: riaditeľka: 0907 900 190  telefón na odhlasovanie dieťaťa zo stravy: 0907 900 143 

  email: mspolna@atlas.sk  

hospodárka: 0915921089

 

Vedúca školskej jedálne pri MŠ Ovručská 14:

Jozefína Oravcová

telefón: 0907 900 178

Kontaktujte nás