Materská škola

Poľná 1

040 14 Košice

email:  mspolna@atlas.sk

web:    mspolna.webnode.sk

 

Odhlasovanie zo stravy, z MŠ:

Kontakt MŠ:      0907 900 143

 

Riaditeľka MŠ:  Daniela Mihaliková

Kontakt:            0907 900 190

Hospodárka:     Viera Pecúchová

Kontakt:            0910 622 604  

 

Výdajňa stravy - Školská jedáleň pri MŠ Ovručská 14.

Vedúca ŠJ:       Mgr. Jana Koribaničová

Kontakt:            0907 900 178     

Kontaktujte nás