Oznamy a dokumenty

POVINNÉ PLATBY V NAŠEJ MŠ :

- úhrada  za stravu ( 1,19 € krát počet pracovných dní v mesiaci) číslo účtu: SK23 5600 0000 0004 9796 4015 adresát: školská jedáleň pri MŠ Ovručská 14
- rodičovský príspevok 8 € mesačne, číslo účtu: SK65 0900 0000 0004 4621 1443 adresát Rodičovské združenie pri MŠ Poľná 1
- školné 15 € mesačne, 50 € mesačne za dieťa do 3 rokov veku, číslo účtu: SK90 5600 0000 0004 4248 1040 adresát MŠ Poľná 1 Košice 

( rok pred nástupom dieťaťa do ZŠ je dieťa oslobodené od platenia školného poplatku)
- hlásenie hmotnej núdzi vopred do 5 dňa v mesiaci - nárok vzniká až na nasledujúci mesiac

 

Pri nástupe do MŠ dieťa potrebuje:
o     potvrdenie o zdravotnom stave ( akceptujeme aj čestné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje známky infekčného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia) Čestné vyhlásenie môžete vyplniť aj pri príchode do škôlky na predtlačenom tlačive.
o     prezúvky, najvhodnejšie sú sandále
o     uteráčik s pútkom na zavesenie
o     detské posteľné obliečky
o     vlastný paplón a vankúš

o     náhradné oblečenie 

 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO NAŠEJ MŠ  žiadosť_o_prijatie_do_mš.docx (15658)

PODMIENKY PRIJATIA DO NAŠEJ MŠ  

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

Vyhodnotenie dotazníka pre rodičov o spokojnosti s MŠ: dotazník.pdf (534,2 kB)dotazník2.pdf (431,9 kB)

Zápis detí do MŠ

Zápis na šk. rok 2017/18

29.06.2017 18:46
Zápis detí na školský rok 2017/18 bol ukončený, pre naplnenosť kapacity neprijímame nové deti. Ďalší zápis detí na školský rok 2018/19 bude 2.,3.a 4.mája 2018