Oznamy a dokumenty

POVINNÉ PLATBY V NAŠEJ MŠ :

  •  úhrada  za stravu ( 1,19 € krát počet pracovných dní v mesiaci) číslo účtu: SK23 5600 0000 0004 9796 4015 adresát: školská jedáleň pri MŠ Ovručská 14
  •  rodičovský príspevok 8 € mesačne, číslo účtu: SK65 0900 0000 0004 4621 1443 adresát Rodičovské združenie pri MŠ Poľná 1
  •  školné 15 € mesačne, 50 € mesačne za dieťa do 3 rokov veku, číslo účtu: SK90 5600 0000 0004 4248 1040 adresát MŠ Poľná 1 Košice ( rok pred nástupom dieťaťa do ZŠ je dieťa oslobodené od platenia školného poplatku)  
  •  hlásenie hmotnej núdzi vopred do 5 dňa v mesiaci - nárok vzniká až na nasledujúci mesiac

Pri nástupe do MŠ dieťa potrebuje:

  •   potvrdenie o zdravotnom stave ( akceptujeme aj čestné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje známky infekčného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia) Čestné vyhlásenie môžete vyplniť aj pri príchode do škôlky na predtlačenom tlačive.
  •   prezúvky, najvhodnejšie sú sandále
  •   uteráčik s pútkom na zavesenie
  •   detské posteľné obliečky                          
  •   vlastný paplón a vankúš                                                                                                                                     
  •   náhradné oblečenie                                                                                                                                                                                                                 

SPRÁVA O VÝCHOVNO VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOCH  S p r á v a 17-18.doc (76288)

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA O SPOKOJNOSTI S MŠ dotazník.pdf (534,2 kB)dotazník2.pdf (431,9 kB)

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Informačná povinnosť čl 13 - pre MŠ.docx (52 kB)

Zápis detí do MŠ

Zápis do MŠ 30.4 - 3.5.2019

15.02.2019 09:02
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.DOCX (10,4 kB) Podmienky prijatia do  MŠ 2019.doc (19 kB)