Oznamy a dokumenty

POVINNÉ PLATBY V NAŠEJ MŠ :

- úhrada  za stravu ( 1,19 € krát počet pracovných dní v mesiaci) číslo účtu: SK23 5600 0000 0004 9796 4015 adresát: školská jedáleň pri MŠ Ovručská 14
- rodičovský príspevok 8 € mesačne, číslo účtu: SK65 0900 0000 0004 4621 1443 adresát Rodičovské združenie pri MŠ Poľná 1
- školné 15 € mesačne, 50 € mesačne za dieťa do 3 rokov veku, číslo účtu: SK90 5600 0000 0004 4248 1040 adresát MŠ Poľná 1 Košice 

( rok pred nástupom dieťaťa do ZŠ je dieťa oslobodené od platenia školného poplatku)
- hlásenie hmotnej núdzi vopred do 5 dňa v mesiaci - nárok vzniká až na nasledujúci mesiac

 

Pri nástupe do MŠ dieťa potrebuje:
o     potvrdenie o zdravotnom stave ( akceptujeme aj čestné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje známky infekčného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia) Čestné vyhlásenie môžete vyplniť aj pri príchode do škôlky na predtlačenom tlačive.
o     prezúvky, najvhodnejšie sú sandále
o     uteráčik s pútkom na zavesenie
o     detské posteľné obliečky
o     vlastný paplón a vankúš

o     náhradné oblečenie .

 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO NAŠEJ MŠ Nová žiadosť o prijatie do MŠ.docx (12683)

PODMIENKY PRIJATIA DO NAŠEJ MŠ Podmienky prijatia do MŠ, Dokument programu Microsoft Office Word.docx (12823)

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch S p r á v a 17-18.doc (76288)

Vyhodnotenie dotazníka pre rodičov o spokojnosti s MŠ: dotazník.pdf (534,2 kB)dotazník2.pdf (431,9 kB)

Zápis detí do MŠ

Ochrana osobných údajov

05.06.2018 20:26
  docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS2XsO19frBhHNBBaCIsiphTQuA25k15qbq2YuJqkcTB87RfRhxlHnT9A4A0EyS_4fiW_XnXWmOKq6w/pub   Informačná povinnosť čl 13 - pre MŠ.docx (53255)