Školský rok 2021/2022

 

Naša MŠ je štátnym zariadením, ktorého zriaďovateľom je Mesto Košice. Je umiestnená v peknom prírodnom prostredí mimo rušnej cesty na prízemí budovy bývalej základnej školy. Vonkajšie prostredie tvorí ihrisko uprostred parku. V blízkosti je futbalové ihrisko.

Materská škola má kapacitu 30 detí  vo veku 3 – 6 rokov.

Poskytuje celodennú, poldennú starostlivosť a adaptačný pobyt. Otvorená je od 6.30 do 16.30 hod.

Dieťa sa do MŠ privádza v čase od 6.30 do 8.00 hod a spravidla odvádza po 15.00 hod. najneskôr  do 16.30 hod. 

Ak dieťa navštevuje MŠ len na poldenný pobyt, alebo odchádza    na obed domov, dieťa je potrebné prevziať                                      v čase od 12.15 do 12.30 hod.

Mimo týchto časov je potrebné sa dohodnúť s MŠ o príchode a odchode dieťaťa do a z MŠ, pretože prevádzka MŠ sa uzatvára, kvôli bezpečnosti detí.

Strava sa dováža zo Školskej jedálne pri MŠ Ovručská 14 Košice a podáva sa v našej výdajnej jedálni. Dovoz stravy zabezpečuje MČ KNV.

 

Program a zameranie MŠ :

  • všestranný rozvoj dieťaťa po fyzickej a psychickej stránke
  • príprava detí pred vstupom do ZŠ
  • citlivý individuálny prístup k potrebám dieťaťa
  • škola je zapojená v projekte Zdravá škola
  • od školského roku 2016/2017 pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu vypracovaného v zmysle nového školského zákona
  • je vybavená multimediálnou technikou  
  • oboznamovanie detí s digitálnymi technológiami
  • oboznamovanie s AJ formou krúžku
  • škola spolupracuje so školami na medzinárodnej úrovni v programe eTwinning

 

Úspechy v programe eTwinning

Novinky

Jarné prázdniny

22.12.2022 17:37

Podľa pokynov nášho zriaďovateľa Mesta Košice má naša MŠ Poľná 1 počas jarných prázdnin zátvor od 6.3.2023 do 10.3.2023. Opätovný nástup do MŠ je od  13.3.2023.  

Zápis do MŠ na školský rok 2023/2024

16.02.2021 13:26

Zápis do MŠ na školský rok 2023/2024    sa uskutoční v dňoch od 3.5. až 5.5.2023   v čase od 7,00 do 16,30 hod.

Riadne vyplnenú, podpísanú  žiadosť a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast môžete doručiť v čase zápisu osobne, poštou, kuriérom, e-mailom, vhodením do poštovej schránky pri MŠ. Pri osobnom doručení žiadosti je potrebné dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia ( vstup do budovy bez akýchkoľvek príznakov choroby, použiť dezinfekciu rúk ).

Leták zápis 2023-2024.pdf (472,2 kB)
Podmienky prijatia do MŠ_Poľná_1_23-24.doc (34,5 kB)

Prijímanie_detí_na_predprimárne_vzdelávanie.docx (67,1 kB)
vzn227_u938_spádové ulice_MŠ.pdf (652558)
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ_23-24.rtf (70,3 kB)

Oznam -Písomné vyhlásenie 1 Z.z. (1).docx (12658)

Vyhlásenie o doručovaní jednému ZZ_P č.3.docx (17829)

Písomné vyhlásenie jeden ZZ_P č.2.docx (17446)

Nové koberce v triedach

09.12.2022 16:33

Príspevok_Koberce_ KNV_RZ.docx (11,3 kB)

Pokyny na školský rok 2022/2023 (COVID-19)

27.08.2020 15:07

Dochádzka dieťaťa - ospravedlnenie neprítomnosti 2.9.2022.docx (13,2 kB)

Povinnosti Z.Z COVID 19, 1.9.2022.docx (14,6 kB)

Písomné ospravedlnenie dieťaťa.docx (12,9 kB)

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  sa vypĺňa pri prvom nástupe do MŠ, ďalej pri neprítomnosti dieťaťa viac ako 5 dni ( sviatky, soboty a nedele sa nerátajú).

Tvoríme doma 4

02.03.2022 17:26

Vyhodnotenie dielne ,, Tvoríme doma 4 - jar ,, sa konalo v našej MŠ dňa 11.4.2022 v dopoludňajších hodinách.

Prezentácia:

Tvoríme doma 4 Jar.pptx (7,1 MB)

Plagát Tvoríme doma 4.docx (196 kB)

Vynovená trieda

22.12.2021 10:08

Príspevok_Nábytok_ KNV_RZ.docx (11,2 kB)

Projekt VEVERIČKY

06.12.2021 14:23

oznam_projekt_Veveričky_2 (1).docx (22,4 kB)

Tvoríme doma 3

15.10.2021 14:19

 Vyhodnotenie dielňe Tvoríme doma 3 sa konalo dňa 3.12.2001 v dopoludňajších hodinách v priestoroch MŠ. Ďakujeme všetkým zapojeným deťom a ich rodičom.

Fotografie Vašich výtvorov nájdete  v časti fotogaléria. 

Prezentácia výtvorov bude zverejnená v najbližšej dobe.

Tvoríme doma 3.docx (221,6 kB)

1.miesto v súťaži projektov

19.10.2020 21:47

Získali sme 1.miesto v národnej súťaži projektov eTwinning v roku 2020 s projektom Hľadá sa dinosaurus

www.etwinning.sk/aktuality/vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2020-32

Titul Škola eTwinning 2020-2021

19.10.2020 21:11

Ministerstvo školstva SR udelilo našej škole Ďakovný list za získanie certifikátu Škola eTwinning 2020-2021. Tento titul sme prvýkrát získali v školskom roku 2018-2019 a tento rok sme titul obhájili.