Naša MŠ je štátnym zariadením, ktorého zriaďovateľom je Mesto Košice. Je umiestnená v peknom prírodnom prostredí mimo rušnej cesty na prízemí budovy bývalej základnej školy. Vonkajšie prostredie tvorí ihrisko uprostred parku. V blízkosti je futbalové ihrisko.

Materská škola má kapacitu 30 detí  vo veku 3 – 6 rokov.

Poskytuje celodennú, poldennú starostlivosť a adaptačný pobyt. Otvorená je od 6,30 do 16,30.

Strava sa dováža zo Školskej jedálne pri MŠ Ovručská 14 Košice a podáva sa v našej výdajnej jedálni. Dovoz stravy zabezpečuje MČ KNV.

 

Program a zameranie MŠ :

všestranný rozvoj dieťaťa po fyzickej a psychickej stránke

príprava detí pred vstupom do ZŠ

citlivý individuálny prístup k potrebám dieťaťa

škola je zapojená v projekte Zdravá škola

od školského roku 2009/2010 pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu vypracovaného v zmysle nového školského zákona

je vybavená multimediálnou technikou  

oboznamovanie detí s digitálnymi technológiami

oboznamovanie s AJ formou krúžku

škola spolupracuje so školami na medzinárodnej úrovni v programe eTwinning

 

1.miesto v súťaži eTwinning

Novinky

Titul Škola eTwinning

21.06.2018 14:22

Ochrana osobných údajov

05.06.2018 20:42

Informačná povinnosť čl 13 - pre MŠ.docx (52 kB)

Zápis detí do MŠ

20.02.2018 19:43

Zápis detí na školský rok 2018/19 sa koná od 2.mája do 4.mája 2018. V čase zápisu sa prihlášky len evidujú, rozhodnutie o prijatí bude vydané po odsúhlasení zriaďovateľom Mesto Košice. 

Marek v našej škôlke

22.11.2017 20:05

V stredu 22.11.2017 nás prišiel navštíviť kamarát Marek so svojou mamičkou. Deti mu ukazovali hračky, hrali na hudobné nástroje a na záver aj zaspievali pesničky. Marekovi sa páčilo, dokonca sa aj smial. Marekovi zberom vrchnáčikov pomáhame vyzbierať peniažky na rehabilitačné cvičenia, ktoré mu pomáhajú, aby sa zmiernili dopady zdravotného problému.

Zber Pet vrchnáčikov

07.09.2017 19:23

Naša MŠ sa rozhodla pomôcť rodine malého Mareka, ktorý sa po nešťastnom prehltnutí magnetických guličiek dostal do vážneho zdravotného problému. Finančným darom z vyzbieraných a odovzdaných vrchnáčikov z Pet fliaš chceme prispieť na rehabilitačné cvičenia a pobyty kamaráta Mareka.

Prosíme všetkých, aby vrchnáčiky z pet fliaš nevyhadzovali, ale nosili do zbernej nádoby v našej MŠ.

link na organizáciu https://horebpet.sk/

Ďakujeme