Školský rok 2020/2021 

 

Naša MŠ je štátnym zariadením, ktorého zriaďovateľom je Mesto Košice. Je umiestnená v peknom prírodnom prostredí mimo rušnej cesty na prízemí budovy bývalej základnej školy. Vonkajšie prostredie tvorí ihrisko uprostred parku. V blízkosti je futbalové ihrisko.

Materská škola má kapacitu 30 detí  vo veku 3 – 6 rokov.

Poskytuje celodennú, poldennú starostlivosť a adaptačný pobyt. Otvorená je od 6.30 do 16.30 hod.

Dieťa sa do MŠ privádza v čase od 6.30 do 8.00 hod a spravidla odvádza po 15.00 hod. najneskôr  do 16.30 hod. 

Ak dieťa navštevuje MŠ len na poldenný pobyt, alebo odchádza    na obed domov, dieťa je potrebné prevziať                                      v čase od 12.15 do 12.30 hod.

Mimo týchto časov je potrebné sa dohodnúť s MŠ o príchode a odchode dieťaťa do a z MŠ, pretože prevádzka MŠ sa uzatvára, kvôli bezpečnosti detí.

Strava sa dováža zo Školskej jedálne pri MŠ Ovručská 14 Košice a podáva sa v našej výdajnej jedálni. Dovoz stravy zabezpečuje MČ KNV.

 

Program a zameranie MŠ :

  • všestranný rozvoj dieťaťa po fyzickej a psychickej stránke
  • príprava detí pred vstupom do ZŠ
  • citlivý individuálny prístup k potrebám dieťaťa
  • škola je zapojená v projekte Zdravá škola
  • od školského roku 2016/2017 pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu vypracovaného v zmysle nového školského zákona
  • je vybavená multimediálnou technikou  
  • oboznamovanie detí s digitálnymi technológiami
  • oboznamovanie s AJ formou krúžku
  • škola spolupracuje so školami na medzinárodnej úrovni v programe eTwinning

 

Úspechy v programe eTwinning

Novinky

Letná prevádzka MŠ

13.07.2021 00:48

Letná prevádzka MŠ pre vopred prihlásené deti: 

od 1.7.do 23.7.2021. 

Zátvor od 26.7. do 31.8.2021. 

Nový školský rok začína 2.9.2021.

Pokyny na školský rok 2020/2021 (COVID-19)

27.08.2020 15:07

Oznam COVID-19.docx (12,8 kB)

Povinnosti zákonného zástupcu 16.9.20 COVID-19.docx (12,6 kB)

Vstup do MŠ od 3.5.2021

03.05.2021 08:22

Od 3.5.2021 vstup do objektu MŠ nie je podmienený preukázaním sa negatívnym testom na COVID - 19.

Tvoríme doma 2 - jarná výzdoba

21.04.2021 15:00

Prezentácia výtvorov

Ďakujeme všetkým deťom a rodičom, ktorí sa zapojili do našej jarnej tvorivej dielne.

Tvoríme doma 2 - jarná výzdoba.pptx (8,1 MB)

Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022

16.02.2021 13:26

Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022    sa uskutoční v dňoch od 3.5. až 5.5.2021   v čase od 7,00 do 16,30 hod.

Riadne vyplnenú, podpísanú  žiadosť a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast môžete doručiť v čase zápisu osobne, poštou, kuriérom, e-mailom.

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie doručenie len poštou, kuriérom, e-mailom na mspolna@atlas.sk.

Podmienky prijatia do MŠ_Poľná_1.doc (33,5 kB)
Prijímanie_detí_na_predprimárne_vzdelávanie.docx (67,1 kB)
Určenie_spádovosti_MŠ.pdf (4,3 MB)
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.rtf (52,9 kB)


 

 

Prevádzka MŠ od 12.4.2021

09.04.2021 11:58

Na základe  rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou  od 12.4.2021 obnovuje školské vyučovanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.               

Z uvedeného vyplýva, že v našej MŠ bude od 12.4.2021 obnovená prevádzka      pre všetky deti za nasledujúcich podmienok:

- zákonní zástupcovia detí a osoby sprevádzajúce deti do a z MŠ sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID - 19 nie starším ako 7 dní, alebo výnimkou podľa aktuálne platnej vyhlášky. Tieto údaje potvrdia svojím podpisom v Čestnom vyhlásení pri nástupe dieťaťa do MŠ a následne každý nový týždeň v pondelok, alebo pri vyzvaní povereným zamestnancom MŠ. 

Platné čestné vyhlásenie, ktoré je potrebné vytlačiť ( môžete obojstranne - pre oboch zákonných zástupcov, ak budete dieťa sprevádzať do MŠ obaja striedavo), vyplniť, podpísať a v pondelok ráno odovzdať poverenému zamestnancovi v MŠ nájdete v prílohe nižšie. Čestné vyhlásenie je určené na viac použití.

Čestné_vyhlásenie_o_bezinfekčnosti_zákonný_zástupca_9.4.2021.docx (18,6 kB)
Rozhodnutie ministra 12.4._ k_19.4.2021.pdf (163,2 kB)

                                                    

Oznam - podmienky vstupu do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ

08.02.2021 12:56

V zmysle § 1  vyhlášky  ÚVZ SR č. 51

podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 20. marca 2021 do 28. apríla 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým nie sú dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu.)

ciastka_51_2021_vyhláška__č._132.pdf (504 kB)
rozcestnik_vyhlaska_COVIDautomat-priestory-zamestnavatela-prevadzok-skoly_16-4-2021-schvalene-zmeny.pdf (128,7 kB)
Uznesenie vlády_19.4.2021.pdf (360,9 kB)
vyhlaska_187_19.7.2021.pdf (267,9 kB)
10495_0417_pravidla_pre_skoly.pdf (724,8 kB)
                                                                                                                                    

Tvoríme doma - vyhodnotenie

07.12.2020 13:24

Ďakujeme, že ste sa s Vašimi deťmi zapojili do tvorivej dielne      ,, Tvoríme doma ,, a poslali nám fotografie Vašich krásnych výtvorov.

Urobili sme z nich prezentáciu. Nech sa páči.

Tvoríme_doma 2.pptx (7,1 MB)

Titul Škola eTwinning 2020-2021

19.10.2020 21:11

Ministerstvo školstva SR udelilo našej škole Ďakovný list za získanie certifikátu Škola eTwinning 2020-2021. Tento titul sme prvýkrát získali v školskom roku 2018-2019 a tento rok sme titul obhájili. 

1.miesto v súťaži projektov

19.10.2020 21:47

Získali sme 1.miesto v národnej súťaži projektov eTwinning v roku 2020 s projektom Hľadá sa dinosaurus

www.etwinning.sk/aktuality/vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2020-32