Školský rok 2020/2021 

 

Naša MŠ je štátnym zariadením, ktorého zriaďovateľom je Mesto Košice. Je umiestnená v peknom prírodnom prostredí mimo rušnej cesty na prízemí budovy bývalej základnej školy. Vonkajšie prostredie tvorí ihrisko uprostred parku. V blízkosti je futbalové ihrisko.

Materská škola má kapacitu 30 detí  vo veku 3 – 6 rokov.

Poskytuje celodennú, poldennú starostlivosť a adaptačný pobyt. Otvorená je od 6.30 do 16.30 hod.

Dieťa sa do MŠ privádza v čase od 6.30 do 8.00 hod a spravidla odvádza po 15.00 hod. najneskôr  do 16.30 hod. 

Ak dieťa navštevuje MŠ len na poldenný pobyt, alebo odchádza    na obed domov, dieťa je potrebné prevziať                                      v čase od 12.15 do 12.30 hod.

Mimo týchto časov je potrebné sa dohodnúť s MŠ o príchode a odchode dieťaťa do a z MŠ, pretože prevádzka MŠ sa uzatvára, kvôli bezpečnosti detí.

Strava sa dováža zo Školskej jedálne pri MŠ Ovručská 14 Košice a podáva sa v našej výdajnej jedálni. Dovoz stravy zabezpečuje MČ KNV.

 

Program a zameranie MŠ :

  • všestranný rozvoj dieťaťa po fyzickej a psychickej stránke
  • príprava detí pred vstupom do ZŠ
  • citlivý individuálny prístup k potrebám dieťaťa
  • škola je zapojená v projekte Zdravá škola
  • od školského roku 2016/2017 pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu vypracovaného v zmysle nového školského zákona
  • je vybavená multimediálnou technikou  
  • oboznamovanie detí s digitálnymi technológiami
  • oboznamovanie s AJ formou krúžku
  • škola spolupracuje so školami na medzinárodnej úrovni v programe eTwinning

 

1.miesto v súťaži eTwinning