Školský rok 2021/2022

 

Naša MŠ je štátnym zariadením, ktorého zriaďovateľom je Mesto Košice. Je umiestnená v peknom prírodnom prostredí mimo rušnej cesty na prízemí budovy bývalej základnej školy. Vonkajšie prostredie tvorí ihrisko uprostred parku. V blízkosti je futbalové ihrisko.

Materská škola má kapacitu 30 detí  vo veku 3 – 6 rokov.

Poskytuje celodennú, poldennú starostlivosť a adaptačný pobyt. Otvorená je od 6.30 do 16.30 hod.

Dieťa sa do MŠ privádza v čase od 6.30 do 8.00 hod a spravidla odvádza po 15.00 hod. najneskôr  do 16.30 hod. 

Ak dieťa navštevuje MŠ len na poldenný pobyt, alebo odchádza    na obed domov, dieťa je potrebné prevziať                                      v čase od 12.15 do 12.30 hod.

Mimo týchto časov je potrebné sa dohodnúť s MŠ o príchode a odchode dieťaťa do a z MŠ, pretože prevádzka MŠ sa uzatvára, kvôli bezpečnosti detí.

Strava sa dováža zo Školskej jedálne pri MŠ Ovručská 14 Košice a podáva sa v našej výdajnej jedálni. Dovoz stravy zabezpečuje MČ KNV.

 

Program a zameranie MŠ :

  • všestranný rozvoj dieťaťa po fyzickej a psychickej stránke
  • príprava detí pred vstupom do ZŠ
  • citlivý individuálny prístup k potrebám dieťaťa
  • škola je zapojená v projekte Zdravá škola
  • od školského roku 2016/2017 pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu vypracovaného v zmysle nového školského zákona
  • je vybavená multimediálnou technikou  
  • oboznamovanie detí s digitálnymi technológiami
  • oboznamovanie s AJ formou krúžku
  • škola spolupracuje so školami na medzinárodnej úrovni v programe eTwinning

 

Úspechy v programe eTwinning

Novinky

Pokyny na školský rok 2021/2022 (COVID-19)

27.08.2020 15:07

Povinnosti zákonného zástupcu 2.9.21 COVID-19.docx (15133)

Oznam COVID-19_2.9.2021.docx (15,9 kB)

Oznam_o_vstupe_do_budovy_21-22.docx (14274)

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa vypĺňa pri prvom nástupe do MŠ, ďalej pri neprítomnosti dieťaťa viac ako 3 dni ( rátajú sa aj soboty a nedele).

Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti.docx (22598)

vyhlaska_237_12.8.21.pdf (329370)

Rozhodnutie ministra_31.8.21.pdf (166909)

 

Tvoríme doma 2 - jarná výzdoba

21.04.2021 15:00

Prezentácia výtvorov

Ďakujeme všetkým deťom a rodičom, ktorí sa zapojili do našej jarnej tvorivej dielne.

Tvoríme doma 2 - jarná výzdoba.pptx (8,1 MB)

Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022

16.02.2021 13:26

Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022    sa uskutoční v dňoch od 3.5. až 5.5.2021   v čase od 7,00 do 16,30 hod.

Riadne vyplnenú, podpísanú  žiadosť a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast môžete doručiť v čase zápisu osobne, poštou, kuriérom, e-mailom.

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie doručenie len poštou, kuriérom, e-mailom na mspolna@atlas.sk.

Podmienky prijatia do MŠ_Poľná_1.doc (33,5 kB)
Prijímanie_detí_na_predprimárne_vzdelávanie.docx (67,1 kB)
Určenie_spádovosti_MŠ.pdf (4,3 MB)
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.rtf (52,9 kB)


 

 

Tvoríme doma - vyhodnotenie

07.12.2020 13:24

Ďakujeme, že ste sa s Vašimi deťmi zapojili do tvorivej dielne      ,, Tvoríme doma ,, a poslali nám fotografie Vašich krásnych výtvorov.

Urobili sme z nich prezentáciu. Nech sa páči.

Tvoríme_doma 2.pptx (7,1 MB)

Titul Škola eTwinning 2020-2021

19.10.2020 21:11

Ministerstvo školstva SR udelilo našej škole Ďakovný list za získanie certifikátu Škola eTwinning 2020-2021. Tento titul sme prvýkrát získali v školskom roku 2018-2019 a tento rok sme titul obhájili. 

1.miesto v súťaži projektov

19.10.2020 21:47

Získali sme 1.miesto v národnej súťaži projektov eTwinning v roku 2020 s projektom Hľadá sa dinosaurus

www.etwinning.sk/aktuality/vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2020-32