Školský rok 2023/2024

 

Naša MŠ je štátnym zariadením, ktorého zriaďovateľom je Mesto Košice. Je umiestnená v peknom prírodnom prostredí mimo rušnej cesty na prízemí budovy bývalej základnej školy. Vonkajšie prostredie tvorí ihrisko uprostred parku. V blízkosti je futbalové ihrisko.

Materská škola má kapacitu 30 detí  vo veku 3 – 6 rokov.

Poskytuje celodennú, poldennú starostlivosť a adaptačný pobyt. Otvorená je od 6.30 do 16.30 hod.

Dieťa sa do MŠ privádza v čase od 6.30 do 8.00 hod a spravidla odvádza po 15.00 hod. najneskôr  do 16.30 hod. 

Ak dieťa navštevuje MŠ len na poldenný pobyt, alebo odchádza    na obed domov, dieťa je potrebné prevziať                                      v čase od 12.15 do 12.30 hod.

Mimo týchto časov je potrebné sa dohodnúť s MŠ o príchode a odchode dieťaťa do a z MŠ, pretože prevádzka MŠ sa uzatvára, kvôli bezpečnosti detí.

Strava sa dováža zo Školskej jedálne pri MŠ Ovručská 14 Košice a podáva sa v našej výdajnej jedálni. Dovoz stravy zabezpečuje MČ KNV.

 

Program a zameranie MŠ :

  • všestranný rozvoj dieťaťa po fyzickej a psychickej stránke
  • príprava detí pred vstupom do ZŠ
  • citlivý individuálny prístup k potrebám dieťaťa
  • škola je zapojená v projekte Zdravá škola
  • od školského roku 2016/2017 pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu vypracovaného v zmysle nového školského zákona
  • je vybavená multimediálnou technikou  
  • oboznamovanie detí s digitálnymi technológiami
  • oboznamovanie s AJ formou krúžku
  • škola spolupracuje so školami na medzinárodnej úrovni v programe eTwinning

 

Úspechy v programe eTwinning

Novinky

Zápis do MŠ na školský rok 2024/2025

16.02.2021 13:26

Zápis do MŠ na školský rok 2024/2025    sa uskutoční v dňoch od 6.5. až 9.5.2024   v čase od 8,00 do 16,00 hod.

Riadne vyplnenú, podpísanú  žiadosť a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast môžete doručiť v čase zápisu osobne, poštou, kuriérom, e-mailom, vhodením do poštovej schránky pri MŠ, prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky materskej školy, alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

Leták_zápis 24-25.pdf (595,7 kB)

Podmienky_prijatia_do_MŠ_Poľná_1_24-25.doc (38,5 kB)

Prijímanie_detí_na_predprimárne_vzdelávanie.docx (67,1 kB)
vzn227_u938_spádové ulice_MŠ.pdf (652558)

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ_24-25.rtf (69,6 kB)

Oznam písomné vyhlásenie.pdf (552,8 kB)

Čestné_vyhlásenie_1_Z.Z._prekážka_2024.docx (18 kB)
Písomné_vyhlásenie_1 _Z.Z._dohoda_2024.docx (18,6 kB)

Informovaný_súhlas_pokračovanie_PPV_2024.docx (14,3 kB)
Súhlas_lekára_pokračovanie_PPV.docx (12,8 kB)

Nová webová stránka

06.02.2024 13:45

Na našej novej webovej stránke nájdete novú fotogalériu v časti Žiaci a rodičia.

Na stránke sa ešte pracuje, preto budeme ostatné informácie pridávať postupne.

mspolna1.edupage.org

Európsky certifikát kvality eTwinning

19.02.2024 19:40

Za projekt Veda s úsmevom sme získali Národný certifikát kvality a aj Európsky certifikát kvality. 

Vianočná zbierka ,, Koľko lásky ,,

10.11.2023 18:38

Naša Materská škola sa zapojila do Vianočnej zbierky pre seniorov ,, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ,, .  Prihlásili sme sa na zber darčekov na doplnenie do krabíc a výrobu vianočných pozdravov pre seniorov. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa do zbierky zapojili. Vyzbierané darčeky boli odovzdané Občianskému združeniu Koľko lásky. Na Vianoce potešia osamelých seniorov a nás spolu s Vami hreje dobrý pocit pri srdiečku. ĎAKUJEME!!!

Pokyny na školský rok 2023/2024

27.08.2020 15:07

Dochádzka dieťaťa do MŠ_2023-2024.docx (15 kB)
Povinnosti_Z.z._šk.rok_23-24 (1).docx (16,2 kB)
Ospravedlnenie_zákonného_zástupcu.docx (16,3 kB)
Školský poriadok (2) (1).doc (213 kB)

Fullova Ruža

09.06.2023 12:14

Naša MŠ sa zapojila do výtvarnej súťaže Fullova ruža realizovanou ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerová 21, Košice, s názov témy: Vitajte u nás! Vyhrali sme špeciálnu cenu za spoločnú prácu triedy Sovičiek s názvom: - Košická Nová Ves a 3.miesto / Brondzová ruža / za individuálnu prácu s názvom: - Vyhliadková veža - Kavečany, získal Šimonko J.P. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v ZŠ Fullu, Košice dňa 8.6.2023 o 15.00 hod. Šimonkovi srdečne blahoželáme a trieda Sovičiek sa teší z výhry. 

3.miesto v súťaži Vodovodná

24.05.2023 12:13

Zapojili sme sa do súťaže - VODOVODNÁ, ktorú vyhlásila Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. a zrealizovala agentúra PENELOPA, s.r.o., nahrali sme video s deťmi z triedy Mackov a vyhrali v kategórii Prespievaj vodárenskú skladbu „Tá pravá vodovodná“ 3. miesto v kategórii MŠ. Získali sme balíček krásnych darčekov pre deti.

Dotazník k projektu eTwinning

22.05.2023 22:27

Mestské kolo v prednese poézie a prózy

04.05.2023 13:12

Dňa 3.5.2023 našu materskú školu reprezentoval na Mestskom kole v prednese poézie a prózy ,,Detské rozprávkové Košice ,, skvelý a odvážny Šimonko, ktorému gratulujeme spolu s jeho kamarátmi z MŠ.  Fotodokumentáciu nájdete na tomto linku: https://skolske.sk/clanok/60331/krajsky-maticny-festival-detske-rozpravkove-kosice-sana-vychode-slovenska-tesi-velkej-pozornosti.

Informácie zverejnila aj Matica Slovenská na:  https://matica.sk/detske-rozpravkove-kosice/

Nové koberce v triedach

09.12.2022 16:33

Príspevok_Koberce_ KNV_RZ.docx (11,3 kB)