Pokyny na školský rok 2022/2023 (COVID-19)

27.08.2020 15:07

Dochádzka dieťaťa - ospravedlnenie neprítomnosti 2.9.2022.docx (13,2 kB)

Povinnosti Z.Z COVID 19, 1.9.2022.docx (14,6 kB)

Písomné ospravedlnenie dieťaťa.docx (12,9 kB)

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  sa vypĺňa pri prvom nástupe do MŠ, ďalej pri neprítomnosti dieťaťa viac ako 5 dni ( sviatky, soboty a nedele sa nerátajú).