Zápis do MŠ na školský rok 2022/2023

16.02.2021 13:26

Zápis do MŠ na školský rok 2022/2023    sa uskutoční v dňoch od 2.5. až 4.5.2022   v čase od 7,00 do 16,30 hod.

Riadne vyplnenú, podpísanú  žiadosť a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast môžete doručiť v čase zápisu osobne, poštou, kuriérom, e-mailom, vhodením do poštovej schránky pri MŠ. Pri osobnom doručení žiadosti je potrebné dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia ( vstup do budovy len s respirátorom, bez akýchkoľvek príznakov choroby, použiť dezinfekciu rúk ).

Podmienky prijatia do MŠ_Poľná_1.doc (34 kB)
Prijímanie_detí_na_predprimárne_vzdelávanie.docx (67,1 kB)
vzn227_u938_spádové ulice_MŠ.pdf (652558)
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.rtf (53,1 kB)

Oznam -Písomné vyhlásenie 1 Z.z. (1).docx (12658)

Vyhlásenie o doručovaní jednému ZZ_P č.3.docx (17829)

Písomné vyhlásenie jeden ZZ_P č.2.docx (17446)