Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022

16.02.2021 13:26

Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022    sa uskutoční v dňoch od 3.5. až 5.5.2021   v čase od 7,00 do 16,30 hod.

Riadne vyplnenú, podpísanú  žiadosť a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast môžete doručiť v čase zápisu osobne, poštou, kuriérom, e-mailom.

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie doručenie len poštou, kuriérom, e-mailom na mspolna@atlas.sk.

Podmienky prijatia do MŠ_Poľná_1.doc (33,5 kB)
Prijímanie_detí_na_predprimárne_vzdelávanie.docx (67,1 kB)
Určenie_spádovosti_MŠ.pdf (4,3 MB)
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.rtf (52,9 kB)