Učiteľky

Martina Sasáková

Emília Tirolová - zastupujúca počas dlhodobej PN