Učiteľky

Daniela Mihaliková

Bohuslava Šulková Súkeníková