Učiteľky

Daniela Mihaliková

Emília Tirolová - zastupujúca počas dlhodobej PN