Zápis na šk. rok 2017/18

29.06.2017 18:46

Zápis detí na školský rok 2017/18 bol ukončený, pre naplnenosť kapacity neprijímame nové deti. Ďalší zápis detí na školský rok 2018/19 bude 2.,3.a 4.mája 2018