Zápis na šk. rok 2018/19

29.06.2018 18:46

Zápis detí na školský rok 2018/19 bol ukončený.