Zápis detí do MŠ

20.02.2018 19:43

Zápis detí na školský rok 2018/19 sa koná od 2.mája do 4.mája 2018. V čase zápisu sa prihlášky len evidujú, rozhodnutie o prijatí bude vydané po odsúhlasení zriaďovateľom Mesto Košice.