Projekt Kráľovstvo Ježka Separka

29.06.2017 18:29

Projekt Kráľovstvo Ježka Separka bol úspešný v žiadosti o grant Nadácie Fondu zdravia Mesta Košice a získal 300 €. Boli použité na nákup nádob na separovaný odpad, na nákup rastlín do živého plota na oddelenie ihriska od cesty a na nákup didaktických pomôcok na hry v prírode.