Náš tím

Riaditeľka MŠ

Henrieta Belánová

Telefón: 0907 900 190

Email: mspolna@atlas.sk

Zástupkyňa riaditeľky MŠ

Martina Sasáková

Učiteľky

Daniela Mihaliková

Bohuslava Šulková Súkeníková

Prevádzkoví zamestnanci

Ingrid Kotorová

Iveta Kačmárová

Administratíva

Magdaléna Buríková