Náš tím

Riaditeľka MŠ

Daniela Mihaliková

Telefón: 0907 900 190

Email: mspolna@atlas.sk

Zástupkyňa riaditeľky MŠ

Henrieta Belánová

Učiteľky

Martina Sasáková

Slávka Fabianová

Prevádzkoví zamestnanci

Ingrid Kotorová

Iveta Kačmárová

Administratíva

Magdaléna Buríková