Aktivity

-deň hračky  

-šarkaniáda

-jesenné tvorivé dielne

-mikulášsky deň

-vianočný koncert

-karneval

-pečenie RAW guliek

-divadelné predstavenia

-tradičné remeslá

-korčuľovanie, plavecký výcvik

-návšteva knižnice, planetária, návšteva 1.triedy ZŠ

-jarné tvorivé dielne

-branná vychádzka do lesa

-poldenný výlet

-deň detí

-školská akadémia

-rozlúčka detí so škôlkou