Vitajte na našom webe

 

Naša MŠ je štátnym zariadením, ktorého zriaďovateľom je Mesto Košice. Je umiestnená v peknom prírodnom prostredí mimo rušnej cesty na prízemí budovy bývalej základnej školy. Vonkajšie prostredie tvorí ihrisko uprostred parku. V blízkosti je futbalové ihrisko.

Materská škola má kapacitu 30 detí  vo veku 3 – 6 rokov.

Poskytuje celodennú, poldennú starostlivosť a adaptačný pobyt. Otvorená je od 6,30 do 16,30.

Strava sa dováža zo Školskej jedálne pri MŠ Ovručská 14 Košice a podáva sa v našej výdajnej jedálni. Dovoz stravy zabezpečuje MČ KNV.

 

Program a zameranie MŠ :

všestranný rozvoj dieťaťa po fyzickej a psychickej stránke

príprava detí pred vstupom do ZŠ

citlivý individuálny prístup k potrebám dieťaťa

škola je zapojená v projekte Zdravá škola

od školského roku 2009/2010 pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu vypracovaného v zmysle nového školského zákona

oboznamovanie detí s biblickými príbehmi

je vybavená multimediálnou technikou  

oboznamovanie detí s digitálnymi technológiami

cvičenie rodičov a detí v našej telocvični

oboznamovanie s AJ formou krúžku

tanečná prípravka

 

1.miesto v súťaži eTwinning

Novinky

Zápis detí do MŠ

02.02.2017 17:41

Zápis na šk. rok 2017/18 bude 2.,3.,4. mája 2017

Projekt Music, kids and play

23.11.2016 21:29

Vyhrali sme 1.miesto v národnej súťaži s týmto projektom! A navyše sme dostali aj Európsku cenu kvality!!!

http://www.etwinning.sk/index.php/14-novinky/373-narodna-2015-vitazi-3

Tu si môžete prečítať o zapojení sa našej školy do medzinárodného projektu:

https://www.etwinning.net/sk/pub/profile.cfm?f=2&l=sk&n=118946

tu je odkaz na piesne, ktoré naspievali naše deti v rôznych jazykoch kamarátov z projektu: 

https://www.youtube.com/watch?v=qj7qXIQ3IK0

Tu je odkaz na krátke video z preberania ceny na Žilinskej univerzite dňa 24.6.2016

https://youtu.be/aGWYTBM0gJQ

vimeo.com/172315658 video z vláčikového laboratória

padlet.com/mamanika/m3orsidyr8ui

Nové foto vo fotogalérii

21.11.2016 00:00

Korčuľovanie 2016 odkaz na video https://www.youtube.com/watch?v=wgPbl_Vw1Mo&t=7s

Tu je odkaz na foto z konca školského roka

www.kizoa.com/Video-Editor-Movie-Maker/d52626565k4979590o1l1/koniec-kolského-roka-3062016

Vyhodnotenie dotazníka

03.09.2016 15:49

V mesiaci jún sme požiadali rodičov o vyplnenie dotazníka ohľadom spokojnosti s našou materskou školou. Rozdaných bolo 26 dotazníkov, vrátených a vyplnených bolo 20. V nasledujúcich prílohách si môžete pozrieť výsledky: 1.strana dotazník.pdf (546971), 2.strana dotazník2.pdf (442223)

projekt diversity na Etwinning

29.04.2016 21:24

www.youtube.com/watch?v=jxxsXhSuFC0