Vitajte na našom webe

 

Naša MŠ je štátnym zariadením, ktorého zriaďovateľom je Mesto Košice. Je umiestnená v peknom prírodnom prostredí mimo rušnej cesty na prízemí budovy bývalej základnej školy. Vonkajšie prostredie tvorí ihrisko uprostred parku. V blízkosti je futbalové ihrisko.

Materská škola má kapacitu 30 detí  vo veku 3 – 6 rokov.

Poskytuje celodennú, poldennú starostlivosť a adaptačný pobyt. Otvorená je od 6,30 do 16,30.

Strava sa dováža zo Školskej jedálne pri MŠ Ovručská 14 Košice a podáva sa v našej výdajnej jedálni. Dovoz stravy zabezpečuje MČ KNV.

 

Program a zameranie MŠ :

všestranný rozvoj dieťaťa po fyzickej a psychickej stránke

príprava detí pred vstupom do ZŠ

citlivý individuálny prístup k potrebám dieťaťa

škola je zapojená v projekte Zdravá škola

od školského roku 2009/2010 pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu vypracovaného v zmysle nového školského zákona

oboznamovanie detí s biblickými príbehmi

je vybavená multimediálnou technikou  

oboznamovanie detí s digitálnymi technológiami

cvičenie rodičov a detí v našej telocvični

oboznamovanie s AJ formou krúžku

tanečná prípravka

 

1.miesto v súťaži eTwinning

Novinky

Žabka Bupi

29.06.2017 18:44

Zapojili sme sa do projektu 6abka Bupi a vyhrali sme 300€ na nákup hračiek. Tu je odkaz na výherné video www.youtube.com/watch?v=Zi7mCVA7S1o&t=48s